Noten

Noten är en förskola med musikprofil.

Noten är en musikförskola för barn i åldrarnan 1-5 år. Vi består av två avdelningar, Trumman (1-3 år) beläget i Pingstkyrkans lokaler samt Fiolen (3-5 år) beläget i Öjevillans bottenplan. Båda avdelningarna ligger centralt efter Långgatan i Edsbyn med närhet till Öjeparken som vi ofta utnyttjar. Vi har även tillgång till en härlig trädgård med egna planteringar vid Öjevillan samt konsertlokal, gymnastikrum och enklare utemiljö vid Pingstkyrkan. Våra lokaler är fräscha och modernt inredda.

Vår vision är:

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva
  utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde
  framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling och inlärning.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi
  trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.

Musikprofilen finns med i den dagliga verksamheten genom:

 • rim, ramsor, sång ackompanjerat av gitarr, ukulele eller djembetrumma samt rytmik och rörelse.
 • att den vävs in i olika teman.
 • att vid fem års ålder ges barnen möjlighet att spela fiol enligt suzukimetoden. Detta sker i samarbete med musikskolan.
 • att vi varje termin har en konsert för föräldrar, där barnen får uppträda och medverka.

Genom att arbeta med musikprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i sång och musik men de får även:

 • känna sång och musikglädje
 • förbättrad självkänsla
 • utvecklat sociat samspelet
 • ökad språklig medvetenhet

Kontakt:

 • Förskolan Framtiden
  Tfn 0271-224 00
 • Notens förskola

  Avdelning Trumman:
  Tfn 0271-239 99

  Avdelning Fiolen:
  Tfn 0271-224 10

 • Sparvens förskola
  Tfn 0271-224 93
 • Sunnanängs förskola
  Tfn 0271-551 77