Sparven

Sparven är en förskola med rörelseprofil.

Vi arbetar för barn i åldern 1-5 år, i åldersindelade grupper, 1-3 åringar och 4-5 åringar. Förskolan ligger i Salemkyrkan på Lillbo-området i Edsbyn. Vi har närheten till skogen och de centrala delarna av Edsbyn med bibliotek, simhall och Arenan. Vi har stora utrymmen och en stor gård med gungor, sandlåda, rutschkana mm där vi leker varje dag.

Förskolan har även en kristen inriktning, det betyder att vi förutom bl a gymnastik, skapande, sång, musik, bakning och skogspromenader, berättar olika bibelberättelser, sjunger kristna barnsånger och ber bordsbön.

Vår kokerska serverar hemlagad mat och vi dricker kravmjölk och äter kravodlad potatis.

Vår vision är:

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.

Rörelseprofilen finns med i vår dagliga verksamheten genom att:

 • Vi har en planerad rörelseaktivitet varje dag.
 • Vi har en lek- och rörelsesamling varje vecka.
 • Vi badar i badhuset.
 • Vi åker skridskor och skidor på vintern.
 • Vi har en stor utegård där det ges tillfälle till motorisk träning i den fria leken.

Genom att arbeta med rörelseprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i bl a:

 • En positiv kroppsuppfattning.
 • Förstärkt självkänsla.
 • Rörelse glädje.
 • Sin motoriska förmåga.
 • Sitt sociala samspel, genom att arbeta i grupp.

Kontakt:

 • Förskolan Framtiden
  Tfn 0271-224 00
 • Notens förskola

  Avdelning Trumman:
  Tfn 0271-239 99

  Avdelning Fiolen:
  Tfn 0271-224 10

 • Sparvens förskola
  Tfn 0271-224 93
 • Sunnanängs förskola
  Tfn 0271-551 77