Sunnanäng

Sunnanäng är en förskola med sång och dramaprofil.

I vår förskola är barnen fördelade på två avdelningar i åldersgrupper, 1-3 åringar och 4-5 åringar. Förskolan är centralt belägen i fd Pingstkyrkans lokaler i Alfta, med närhet till vår egen skogsdunge och centrala delarna av Alfta med bibliotek, simhall och ishall. Vår förskola är nyrenoverad och väl anpassad till en modern två avdelningsförskola, vi har tillgång till både större salar och mindre krypin. På vår utegård har vi stor plats för gungor, sandlåda, klätterställningar mm samt en asfalterad plan för cykling och andra aktiviteter.

Från vårt kök serverar vår kokerska hemlagad mat. Vi tänker på miljön genom att källsortera och kompostera.

Vår vision är:

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling och inlärning.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.

Sång och drama profilen finns med i vår dagliga verksamheten genom:

 • Sångsamlingar varje dag.
 • Musiqulsamling med rytmik varje vecka.
 • Vi framför en musikal/drama två gånger per år tillsammans med barnen.
 • Vi använder oss av drama för att gestalta olika vardagssituationer.
 • Från Maj månad 2009 arbetar en bildpedagog hos oss.

Genom att arbeta med sång- och dramaprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i bl a:

 • Sång, språk, motorik och sinnesträning.
 • Stor social träning.
 • Självsäkerhet och jaguppfattning.
 • Kommunikation
 • Kreativa uttryckssätt.
 • Lära sig arbeta i grupp.

Kontakt:

 • Förskolan Framtiden
  Tfn 0271-224 00
 • Notens förskola

  Avdelning Trumman:
  Tfn 0271-239 99

  Avdelning Fiolen:
  Tfn 0271-224 10

 • Sparvens förskola
  Tfn 0271-224 93
 • Sunnanängs förskola
  Tfn 0271-551 77