Framtiden expanderar för att möta efterfrågan

Efter flera års funderingar om hur vi ska kunna bemöta efterfrågan av förskoleplatser i Edsbyn har vi äntligen kommit fram till en lösning som känns jättebra! Januari 2016 öppnar vi en ny avdelning på Sparvens förskola som riktar sig till de allra minsta på förskolan, 1-2 år. Förskolan som är en rörelseförskola får nu två avdelningar, Hoppet (1-2 år) & Språnget (3-5 år). Den nya avdelningen ligger på samma tomt men i nya lokaler som renoverats och byggts till enbart för förskolan, så det känns jättebra och spännande. Är du intresserad av att se våra lokaler eller veta mer om verksamheten är du välkommen att kontakta oss!

Allmän förskola från 3 år

1 Juli 2010 utökas den allmänna förskolan till att gälla alla barn som är 3 år och äldre. Allmän förskola är avgiftsfri och vistelsen är 15 tim/vecka. Vi erbjuder er en plats i förskolan från och med höstterminens start.

Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Den erbjuder alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och därmed förbättras barnets möjlighet till lärande och en positiv utveckling.

För dig som redan har din 3-åring placerad i förskola så blir den enda förändringen en avgiftsreducering alternativt avgiftsfri plats eftersom vistelsen är gratis upp till 15 tim/vecka.
Kontakta oss för mer information.

Nya utemiljöer!

Alla förskolor inom Framtiden får en förbättrad utemiljö i sommar! Vi har köpt in nya utrustningar för att byta ut det som stått länge och är väl använt. Vi köper även en del mindre prylar som gör att vi får en mer stimulerande "lekpark" för våra barn. Vi har en konsult som hjälper oss att anpassa gårdarna så vi förnyar utifrån de säkerhetskrav som finns för lekgårdar.

Titta gärna lite extra när ni passerar våra förskolor så får ni se vad som händer!

Kontakt:

 • Förskolan Framtiden
  Tfn 0271-224 00
 • Notens förskola

  Avdelning Trumman:
  Tfn 0271-239 99

  Avdelning Fiolen:
  Tfn 0271-224 10

 • Sparvens förskola
  Tfn 0271-224 93
 • Sunnanängs förskola
  Tfn 0271-551 77